Tầm nhìn - Sứ mệnh - Triết lý hoạt động

Ngày đăng: 16/05/2023 11:25 PM

  Tầm nhìn

  Trở thành đơn vị thiết kế, chế tạo cũng cấp các giải pháp về khuân mẫu, chế tạo máy, gia công cơ khí chuyên nghiệp đầu tiên khách hàng sẽ tì đến khi có nhu cầu.

   

  Sứ mệnh

  Thiết kế, sản xuất, cung cấp các giải pháp hiệu quả về khuôn mẫu cơ khí, chế tạo máy cho các đối tượng khách hàng dựa trên nền tảng kỹ thuật vững chắc, không ngừng cải tiến liên tục.

   

  Triết lý hoạt động

  Xây dựng môi trường hoạt động công bằng, chuyên nghiệp khuyến khích sáng tạo đảm bảo mỗi cá nhân trong công ty phát triển toàn diện phát huy tốt nhất điểm mạnh của bản thân. Đề cao chữ “ Tín” và “Trung thực” trong văn hoá ứng xử nội bộ cũng như trong các giao dịch với khách hàng, đối tác bên ngoài.

  Xác định theo đuổi chiến lược “ Phát triển bền vững” tối đa hoá lợi ích các bên liên quan.

   

  Giá trị cốt lõi ( phần này để các icon phù hợp )

  1. Sáng tạo
  2. Cam kết chất lượng
  3. Trách nhiệm
  4. Tiết kiệm chi phí
  5. Đưa ra giải pháp phù hợp

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác: